VMware Horizon Dedicated ve Floating Desktop Arasındaki Farklar

VMware Horizon Dedicated ve Floating Desktop Arasındaki Farklar

Merhaba arkadaşlar,

Bu anlatımımda sizlere VMware Horizon üzerinde Desktop Pool oluştururken önümüze çıkan bir seçenekten bahsedeceğim. Bu anlatımı yaptığımda Horizon versiyonu olarak 2111.1 versiyonu bulunmaktadır. Vmware Horizon ile ilgili diğer yazılarıma alttaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

Şu an itibari ile Pool oluştururken 2 seçenek bulunmakta. Bunlar Dedicated Assignment (Adanmış Atama) ve Floating Assignment (Değişen Atama) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

VMware Horizon Dedicated Assignment (Adanmış Atama)

Bu atama türünde kullanıcımız horizon’da oturum açıp oluşturduğumuz poolda makine başlattığında o pooldaki o makine artık oturum açan kullanıcının olmuştur. Kullanıcı disconnectte olsa, logoffta olsa kullanıcının sanal makine üzerindeki ataması kaldırılmaz, bir dahaki girişinde de poolda aynı makineyi alacaktır. Örneğin Windows adında bir pool var diyelim. Bu poolda 3 makine var ve isimleri win1,win2 ve win3 olsun. Kullanıcı ilk aldığı makine win2 ise her girişinde win2 makinesini alacaktır.

Dedicated Assignment’ın en güzel yanlarından birisi ise makineden logoff olduğumuzda verilerimizin silinip silinmeyeceğini seçebilmemizdir:

Üstteki ekran görüntüsünde gördüğümüz Refresh OS Disk After Logoff seçeneğinde Never, Always, Every ve At seçenekleri Dedicated Assignment ile gelmektedir.

Refresh OS Disk After Logoff

Never: Bu seçeneği never olarak seçersek makinede logoff olduğumuzda makinede bulunan veriler silinip base imajdan tekrar oluşturulmayacaktır. Kısacası veri kaybı olmayacaktır.

Always: Bu seçeneği Always olarak seçersek makinede logoff olduğumuzda makinede bulunan tüm verilerimiz logoff olur olmaz silinecek yani vm silinip base imajdan tekrar üretilecektir.

Every: Bu seçeneği Every olarak seçersek altında textbox çıkacaktır ve bizden gün sayısı girmemizi isteyecektir. Makine logoff durumdayken her girdiğimiz gün sayısına ulaşldığında vm base imajdan tekrar üretilecektir. Yani verilerimiz silinecektir.

At: Bu seçeneği At olarak seçersek altında textbox çıkacaktır ve bizden yüzde girmemizi isteyecektir. Makine kullanımdayken disk kullanımı girdiğimiz yüzdeye ulaşırsa logoff olunca vm silinecek ve base imajdan tekrar üretilecektir.

Dedicated assignment türü ile kullanıcılarınıza makineler verebilirsiniz. Bu şekilde kullanıcılar gerekli yazılımları makinelerine yükleyebilir gerekli geliştirmeleri yapabilir ve veri kaybı yaşamaz. Ama çoğu kullanımda bu makineleri yönetmek daha zordur ve daha pahalıya mal olur. Pahalıya mal olmasının en büyük sebeplerinden birisi poolda 5 adet makine var ve 10 kullanıcınız varsa ilk giriş yapıp makine alan 5 kullanıcı bu makineleri kullanabilecek, diğer 5 kullanıcı hiç bir zaman kullanamayacaktır. Çünkü o 5 makine ilk giren 5 kullanıcıya atanmış olacak ve öylece kalacaktır. Tabi bu makinelerden istediğinizi Horizon Admin panelinden kullanıcıyı makineden unassing user yaparak boşa çıkarabilirsiniz.

VMware Horizon Floating Assignment (Değişen Atama)

Bu atama türünde kullanıcımız horizon’da oturum açıp oluşturduğumuz poolda makine başlattığında o pooldan rastgele boşta bir makine alacaktır. Kullanıcı disconnectte olduğunda “Log Off After Disconnect” seçeneği ile logoff olduktan sonra makinenin ne zaman silineceği vb gibi ayarları yapabilirsiniz. Logoff olunduğunda kullanıcının sanal makine üzerindeki ataması kaldırılır, Bir dahaki girişinde de pooldan yine rastgele makine alacaktır. Yine örneğin Windows adında bir pool var diyelim. Bu poolda 3 makine var ve isimleri win1,win2 ve win3 olsun. Kullanıcı ilk aldığı makine win2 ise diğer girişinde win1, win2 ya da win3 makinesini alacaktır. A kullanıcısı win1 makinesinden logoff olduktan sonra B kullanıcısı win1 makinesini alabilir. Tabi ki A kullanıcısı logoff olduğunda vm silinip base imajdan yeni makine olarak B kullanıcısına verilecektir.

Bu yüzden dolayı bu kullanım daha kolay ve ucuzdur. Çünkü 5 makineniz varsa bu makineleri anlık olarak sadece 5 kişi kullanabilir. Ama güzel tarafı bu 5 kullanıcıdan birisi logoff olduğunda bu makine boşa çıkacak, yani dedicated assignment gibi A kullanıcısı için dolu tutulmayacak, assignment kaldırılacak ve başka bir yani 6. kişi giriş yapabilecektir. Bu şekilde daha fazla kullanıcıya hizmet sunabilirsiniz.