Ubuntu apache tomcat 9 kurulumu

Merhaba arkadaşlar. Bu anlatımımda sizlere Ubuntu üzerinde Apache Tomcat 9 nasıl kurulur onu anlatacağım. Öncelikle Java jdk 8 kurmanız gerekmektedir. Offline kurulum yapmak isterseniz aşağıda ki anlatımımdan yararlanabilirsiniz.

java 8 offline installation on ubuntu

Ubuntu apache tomcat 9 kurulumu

Aşağıdaki komutları sırası ile çalıştırıyoruz.

sudo mkdir /opt/tomcat

sudo useradd -s /bin/false -d /opt/tomcat tomcat

wget http://ftp.itu.edu.tr/Mirror/Apache/tomcat/tomcat-9/v9.0.13/bin/apache-tomcat-9.0.13.tar.gz

sudo tar xzvf apache-tomcat-9.0.13.tar.gz -C /opt/tomcat –strip-components=1

sudo chgrp -R tomcat /opt/tomcat

cd /opt/tomcat/

sudo chmod -R g+r conf

sudo chmod g+x conf

sudo chown -R tomcat webapps/ work/ temp/ logs/

sudo chmod +x bin/*.sh

sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

Bu adımda açılan editore aşağıdaki parametreleri giriyoruz. Eğer Java kurulumunu benim anlatımımdaki gibi yaptıysanız direk yapıştırarak geçiniz. Ama java başka dizinlerde kurulu ise JAVA_HOME bölümünü düzenleyin.

[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=network.target

[Service]
Type=forking

Environment=JAVA_HOME=/opt/jdk/jdk1.8.0_191
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
Environment=’CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC’
Environment=’JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom’
ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

User=tomcat
Group=tomcat
UMask=0007
RestartSec=10
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sırayla çalıştırıyoruz

sudo systemctl enable tomcat.service

sudo systemctl daemon-reload

sudo nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

Kullanıcı adımızı ve şifremizi belirleyerek ekliyoruz:

<role rolename=”manager-gui”/>
<user username=”KADI” password=”ŞİFRE” roles=”manager-gui,admin-gui”/>

Çalıştırıyoruz:

sudo systemctl start tomcat

Ubuntu apache tomcat 9 kurulumu anlatımımızı tamamladık 🙂 Birdahakinde görüşmek üzere…

https://sabahattindevrez.com/category/linux/