Redis Performance Tunning

Redis Performance Tunning

Merhaba arkadaşlar,

Bu anlatımımda sizlerle redis’te kullandığım bir kaç performans yapılandırmasını paylaşacağım.

İlk olarak alttaki komutları çalıştırıyoruz:

sudo sysctl -w net.core.somaxconn=65535
sudo grep -i 'redis hard nofile 65536' /etc/security/limits.conf || echo 'redis hard nofile 65536' >> /etc/security/limits.conf
sudo grep -i 'redis soft nofile 65536' /etc/security/limits.conf || echo 'redis soft nofile 65536' >> /etc/security/limits.conf

Açıyoruz:

sudo nano /etc/sysctl.conf

ve içine ekliyoruz:

vm.overcommit_memory=1
net.core.somaxconn=65535

Redis olası bir veri kaybını önlemek için ayarlı parametreler çerçevesinde ram’de tutulan verileri diske yazmaktadır. Eğer redis servisi crash olur ya da makine reboot olursa son yazdığı veriyi diskten okuyarak veri kaybını önlemeye çalışır. Performans artışı isterseniz bunu da kapatmak isteyebilirsiniz. Kapatmak istemezseniz bu adımı geçiniz:

sudo nano /etc/redis/redis.conf

Alttaki satırları bulup:

save 900 1
save 300 10
save 60 10000

Başlarına # koyarak pasif hale getiriyoruz:

#save 900 1
#save 300 10
#save 60 10000

Ardından makinemizi yeniden başlatıyoruz:

sudo reboot

Redis Performance Tunning için yaptığım işlemler bu kadar. Bir dahaki anlatımda görüşmek üzere…