Elastic kopya kağıdı

Başlangıç olarak ilk şey, CURL sorgu göndermeyi öğrenin ve Sense eklentisini kurmayı öğrenin!

SORGULAR


Temel sorgular için iki söz dizimi vardır: Üstteki, herhangi bir seçeneği kullanamayacağınız basit bir dizilim ve altta ki genişletilmiş bir sözdizimi. Gelişmiş sorgular gönderebilmek için alttakini tercih edebilirsiniz.

GET _search
{
 "query": {
  "match": {
   "FIELD": "TEXT"
  }
 }
}
---------------------------------------------------
GET _search { "query": { "match": { "FIELD": { "query": "TEXT", "OPTION": "VALUE" } } } }

aggregation, highlight, filter v.b kriterler ile tam arama:

GET /_search
{
 "query": {
  "bool": {
   "must": [
    {
     "match": {
      "title": "ahmet"
     }
    }
   ],
   "must_not": [
    {
     "match_phrase": {
      "title": "ahmet öztürk"
     }
    }
   ],
   "filter": [
    {
     "exists": {
      "field": "title"
     }
    }
   ]
  }
 },
 "aggs": {
  "my_agg": {
   "terms": {
    "field": "user",
    "size": 10
   }
  }
 },
 "highlight": {
  "pre_tags": [
   "<em>"
  ],
  "post_tags": [
   "</em>"
  ],
  "fields": {
   "body": {
    "number_of_fragments": 1,
    "fragment_size": 20
   },
   "title": {}
  }
 },
 "size": 20,
 "from": 100,
 "_source": [
  "title",
  "id"
 ],
 "sort": [
  {
   "_id": {
    "order": "desc"
   }
  }
 ]
}

Ortak Sorgular:

"multi_match": {
 "query": "Elastic",
 "fields": ["user.*", "title^3"],
 "type": "best_fields"
}
"bool": {
 "must": [],
 "must_not": [],
 "filter": [],
 "should": [],
 "minimum_should_match" : 1
}
"range": {
 "age": {
  "gte": 10,
  "lte": 20,
  "boost": 2
 }
}

Kısaca QueryString söz dizimi özeti:


Tüm alanlarda (_all) varsayılan arama

GET /_search?q=ahmet

Operatörlü kompleks arama ve boost ile tam cümle arama:

GET /_search?q=title:(ali OR veli) AND author:“Ahmet ÖZTÜRK”^2

Joker karakterler ile özel arama yapma (* ve ? kullanımı):

GET /_search?q=_exists_:title OR title:t?k karakterveyab*surukarakter

Yaklaşık ve tarih aralığı ile arama yapma:

GET /_search?q=title:ahmetöz~3 AND date:[20161201 TO 20161231]

Indexleme ve Mapping İşlemleri:


Mapping ve ayarları ile index oluşturma:

PUT /index_adim
{
 "settings": {
  "number_of_replicas": 1,
  "number_of_shards": 3,
  "analysis": {},
  "refresh_interval": "1s"
 },
 "mappings": {
  "my_type_name": {
   "properties": {
    "title": {
     "type": "text",
     "analyzer": "turkish"
    }
   }
  }
 }
}

Anlık mapping ayarlarını değiştirme:

PUT /index_adim/_settings
{
 "index": {
  "refresh_interval": "-1",
  "number_of_replicas": 0
 }
}

Index’e alan ekleyerek dizini güncelleme:

PUT /index_adim/_mapping/my_type_name
{
 "my_type_name": {
  "properties": {
   "tag": {
    "type": "keyword"
   }
  }
 }
}

Mapping ve Settings’i alma

GET /index_adim/_mapping
GET /index_adim/_settings

Döküman oluşturma(mysqlde ki autoincrement benzeri)

POST /index_adim/my_type_name
{
 "title": "elastic",
 "tag": [
  "Ahmet"
 ]
}

Döküman Oluşturma ya da güncelleme:

Oluşturduğunuz bir dökümanı id numarası ile tekrar farklı içeriklele gönderirseniz veriyi güncelleyecektir.

PUT /index_adim/my_type_name/12abc
{
 "title": "elastic",
 "tag": [
  "Ahmet"
 ]
}

Döküman silme:

DELETE /index_adim/my_type_name/12abc

İşlemci veya Ram tasarrufu için index açma/kapama:

POST /index_adim/_close
POST /index_adim/_open

Alliases Listeleme:

GET /_aliases
GET /index_adim/_alias/*
GET /*/_alias/*
GET /*/_alias/foo

Indices görüntüleme:

GET /index_adim/_stats
GET /index_adim/_stats
GET /index_adim/_segments
GET /index_adim/_recovery?pretty&human

Indices durum ve yönetimi:

POST /index_adim/_cache/clear
POST /index_adim/_refresh
POST /index_adim/_flush
POST /index_adim/_forcemerge
POST /index_adim/_upgrade
GET /index_adim/_upgrade?pretty&human

Cluster yönetimi:


Cluster ve node bilgileri görüntüleme:

GET /_cluster/health?pretty
GET /_cluster/health?wait_for_status=yellow&timeout=50s
GET /_cluster/state
GET /_cluster/stats?human&pretty
GET /_cluster/pending_tasks
GET /_nodes
GET /_nodes/stats
GET /_nodes/nodeId1,nodeId2/stats

Bir node’tan başka node’a Shard taşıma:

Node 1’in 0 numaralı Shard’ını Node 2’ye taşıma:

POST /_cluster/reroute
{
 "commands": [
  {
   "move": {
    "index": "index_adim",
    "shard": 0,
    "from_node": "node1",
    "to_node": "node2"
   }
  },
  {
   "allocate": {
    "index": "index_adim",
    "shard": 1,
    "node": "node3"
   }
  }
 ]
}

Ayarları güncelleme:

PUT /_cluster/settings
{
 "persistent": {
  "discovery.zen.minimum_master_nodes": 3
 }
}
PUT /_cluster/settings
{
 "transient": {
  "discovery.zen.minimum_master_nodes": 2
 }
}

Shard allocation devre dışı bırakma ya da aktif hale getirme:

cluster restart öncesi çok kullanışlı olmaktadır.

PUT /_cluster/settings
{
  "transient" : {
    "cluster.routing.allocation.enable" : "none"
  }
}
PUT /_cluster/settings
{
  "transient" : {
    "cluster.routing.allocation.enable" : "all"
  }
}

Diğer Bilgiler:


Varsayılan portlar neler?

Kibana: http://localhost:5601/.

Elasticsearch: http://localhost:9200/

Doğru HEAP SIZE değeri ne olmalı?

En iyi ram değeri toplam ram miktarının yüzde ellisi ve maksimum olarak 32 gb olmalıdır. Yani 1 TB ram varsa bunun 512 gigabyte’ı heap size olarak kullanılmalı ve node başına java’dan dolayı maksimum olarak 32 gb verilmelidir.
Ubuntu/Debian server kullandığınızı varsayarsak:

/etc/security/limits.conf

elasticsearch – nofile 65535
elasticsearch – memlock unlimited

/etc/default/elasticsearch (CentOS/RH: /etc/sysconfig/elasticsearch)

ES_HEAP_SIZE=20g
MAX_OPEN_FILES=65535
MAX_LOCKED_MEMORY=unlimited

En iyi elasticsearch.yml ayarları için altta ki yazıma göz atabilirsiniz:

Elasticsearch node cluster yapısı kurulumu